top of page

אופניים של מזל

אופניים של מזל אוספים אופניים משומשים בקהילה, מתקנים ומחפשים להם בית חדש

מה מציעים?

אופניים של מזל אוספים אופניים משומשים בקהילה, מתקנים ומחפשים להם בית חדש!


תאמצו זוג אופניים, ותהנו מהם!!


טווח גילאים: 3-12 שנים

אזורים: כל הארץ

תאריכים: ללא תאריך סוף

מספר כרטיסים: לפי מלאי

אופן חלוקה: משלוחאסף הינוך

איש קשר

אסף הינוך

bottom of page