top of page
Valoo logo.webp

לתרומות אקוויטי - מניות ואופציות

Valoo for Children הינה יוזמה ללא מטרות רווח, בשיתוף פעולה עם ארגון תמורה, המוקדשת להבטחת יציבות כלכלית לילדים שנפגעו מהטבח ב-7 באוקטובר.

היוזמה מאפשרת למייסדים, עובדים ובעלי מניות אחרים לתרום מניות בחברות טכנולוגיה ולתמוך בקרן עטופים באהבה - Israeli Children's Fund הישראלית (ICF) במשך שנים רבות.

 

כאשר החברה תגיע להנפקה, אקזיט או אירוע Secondary, המניות והאופציות יימכרו והכספים שיתקבלו ייתרמו לקרן.

bottom of page