top of page

פעמונים - אתכם גם בשעת חירום

מה מציעים?

פעמונים!


אנחנו פה לצידכם להכוונה כלכלית ותמיכה


לרשותכם צוות מומחים שיעזרו לכם לעבור את התקופה הזאת בשלום.

אנחנו מעניקים ללא עלות:


  • הנגשת מידע ומיצוי זכויות

  • בניית תכנית הבראה כלכלית

  • מענקים כספיים בהתאם לצורך

  • סיוע בתיעדוף הוצאות והכנסות משק הבית

  • לימוד עקרונות להתנהלות כלכלית בזמני קושי ומשבר

  • הכוונה בעת מקרים של חובות והלוואות

  • חיבור לשירותים של ארגוני סיוע נוספים


  • חיסיון מלא מובטח


טווח גילאים: 18+ שנים (ולבני נוער מתחת לגיל 18 בלווי אפוטרופוס או מלווה)

אזורים: הכללהרשמה


bottom of page