top of page
Independence Day Parade

תרומות נוספות

  תרומת מוצרים ושוברים

אנו מזמינים אתכם לתרום מוצרים חדשים וארוזים שישמחו את הילדים ויסייעו להם, כגון צעצועים, ספרים, ביגוד, ציוד לימודי, מחשבים. כמו כן ניתן לתרום שוברי קנייה וכרטיסים למופעים ולאטרקציות. 

 

ניתן לתרום לכלל ילדי הקרן או לקבוצת גילאים מסוימת, דוגמת בני ובנות מצווה, ילדים המתחילים את מסעם החינוכי בכיתה א', נערים ונערות המתקרבים לגיוס לצה"ל, או לקראת אירועים חשובים אחרים בחייהם.

צוות הקרן זמין לספק מידע, להדריך ולעזור לכם להתאים את תרומתכם לצרכים הספציפיים של הילדים

 תרומת נכסים ועזבונות

למעוניינים לתרום ולתמוך במשימתנו החשובה באמצעות נכסים או עזבונות, אנו מציעים את האפשרות לעשות זאת בצורה מסודרת ומותאמת אישית. הקרן מקבלת תרומות בצורת נכסים כגון נדל"ן, מניות, וכל סוג של עזבונות, וזאת במטרה להבטיח את תמיכה מקיפה ונרחבת לילדים בטווח הארוך. צוות הקרן יעמוד לרשותכם וידריך אתכם בתהליך.

bottom of page